­
  • Nha hang Ham La Vong - anh dai dien

Nhà hàng Thế Giới Bia Lã Vọng

Nhà hàng Thế Giới Bia Lã Vọng số 169 Hoàng Ngân đoạn kéo dài tới Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa là không gian thưởng thức bia theo xu hướng mới đang phát triển tại Hà Nội những năm gần đây. Xu hướng này đáp ứng nhu cầu, sở thích uống bia ngon trong một

Số 169 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội